By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Nordisk Ministerråds sekretariats Økonomiafdeling søger en eller flere talstærke eller administrativt dygtige studentermedhjælpere

Copenhagen

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Copenhagen
 • Grade: Level not specified - Level not specified
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: Closed
Økonomiafdelingen i Nordisk Ministerråd søger studentermedhjælpere til et internationalt miljø med kolleger fra hele Norden, hvor du vil udvikle dig både personligt og fagligt indenfor drift og udvikling af økonomiområdet. Du vil blive en del af et netværk sammen med ca. 20 andre studentermedhjælpere fra hele Norden.

Arbejdsopgaver
Opgaverne ligger i eller på tværs af Finansteamet og Tilskudsteamet. Finansteamet laver bogføring, afstemninger og står for månedsregnskaber og årsregnskabet mens Tilskudsteamet leder, støtter og kontrollerer indsatsporteføljen om 600 indsatser, deriblandt projekter.

Arbejdsopgaverne kan eksempelvis være:
 • Udarbejdelse af fakturaer, kreditnotaer med mere
 • Administration af brugere og kunder i vores ERP-system
 • Oprettelse og håndtering af debitorer og kreditorer, herunder opfølgning
 • Forberede samt udføre afstemninger af resultat- og balancekonti
 • Klargøring af regnskabsmateriale til Rigsrevisionen
 • Besvare enkle opgaver og servicere brugere i huset
 • Give generel administrativ støtte til de forskellige teams
 • Forberedelse af bogføringsmateriale
 • Lønadministration
 • Arkivering af regnskabsmateriale

Kvalifikationer
Dine kvalifikationer kan være mange, da vi varetager en række forskellige arbejdsopgaver, men du skal som minimum være i gang med en relevant videregående uddannelse indenfor økonomi, samfundsvidenskab eller offentlig administration.

Det er et krav, at du har:
 • Gode kundskaber i Office pakken med udvidet kendskab til Excel
 • Gode sprogkundskaber i minimum et af sekretariatets tre arbejdssprog (svensk, norsk eller dansk)
 • God regnskabs- og budgetforståelse
 • En positiv indstilling, er proaktiv og opsøgende, er kvalitetsbevidst og tager ansvar for dine opgaver

Derudover vil det være en fordel, at du har:
 • Erfaring med regnskab, økonomistyring eller tilskuds-/projektforvaltning fra en lignende stilling
 • Kendskab til ERP-systemer

Praktisk om stillingen
Arbejdstiden vil i gennemsnit være 10-15 timer pr. uge. I perioder med store opgaver i afdelingen, kan der forekomme mere arbejde. Arbejdet aftales på forhånd og vi er fleksible i forbindelse med dine eksamensperioder.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende og skal sendes senest den 5. december 2022.

Vil du vide mere om stillingen?
Du er velkommen til at kontakte afdelingschef/CFO Gerner Oddershede på mail gerodd@norden.org.

Nordisk Ministerråd som arbejdsplads
Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger på områder hvor de nordiske lande kan opnå større resultater ved at samarbejde end ved at løse opgaverne hver for sig. Statsministrene i Norden har som vision at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige drift af det nordiske regeringssamarbejde. Her forberedes de sager som bliver taget op i de 12 ministerråd og i embedsmandskomitéerne. Sekretariatet har også ansvaret for at følge op på at de vedtagne beslutninger bliver gennemført. Sekretariatet ligger midt i København sammen med Nordisk Råds sekretariat og Nordisk kulturfond og har omkring 130 ansatte. Læs mere om Nordisk Ministerråd på www.norden.org.
 

Titel

Talstærke eller administrativt dygtige studentermedhjælpere

Organisation

Nordisk Ministerråds sekretariat

By

København

Ansøgningsfrist

05-12-2022 23:59

Ansættelsesvilkår

Lokale vilkår

Stillingskategori

Studentermedhjælper

Kontaktpersoner

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef/CFO Gerner Oddershede på mail gerodd@norden.org.

This vacancy is now closed.
However, we have found similar vacancies for you: