By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Kommuninvest

Ledande långivare – med välfärden i fokus

Vårt uppdrag kan sägas vara indelat i tre delar: att finansiera utveckling inom kommunsektorn, att erbjuda en trygg placering för investerare samt att fungera som kunskapscentrum inom kommunal finansförvaltning och långsiktig hållbarhet.

 

Vi finansierar utveckling

Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i framtiden. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen – som krävs för att samhället ska fungera – kommer i många fall från Kommuninvest.

Stora pengar att spara

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare. Sedan starten 1986 har medlemmarna tillsammans sänkt sina upplåningskostnader med miljardbelopp. De pengar som kommunerna, regionerna och deras företag därmed har sparat har kunnat användas till välfärden.

Stora investerings- och lånebehov

Kommunsektorns investerings- och lånebehov har ökat de senaste åren. Behoven kommer sannolikt att ligga på höga nivåer även framöver. Kommuninvests roll är att säkerställa stabil och förmånlig finansiering. Vi lånar upp pengar på kapitalmarknaden. Dessa pengar lånar vi sedan ut – så billigt som möjligt – till kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest.

Samarbete utan enskilt vinstintresse

Genom att vända sig till Kommuninvest kan våra medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för sin finansförvaltning. Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte. I stället vill vi erbjuda medlemmarna de långsiktigt bästa villkoren. Det tjänar hela samhället på.