By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Inkludera

Inkludera föddes ur kärleken till Sverige.
Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet.
Därför bygger vi tillsammans med våra utvalda
entreprenörer starka, hållbara organisationer som inkluderar.
Vårt mål är att nya idéer ska bli nationella lösningar.

Inkludera har sedan 2011 arbetat med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger vi finansiellt hållbara och skalbara organisationer. Vi arbetar just nu långsiktigt och djupgående med sju verksamheter, som du kan läsa mer om här.

Baserat på den erfarenhet och expertis som vi byggt upp över åren har vi utvecklat ytterligare insatser för att stärka sociala organisationers förutsättningar att arbeta långsiktigt och hållbart. Vi genomför kunskapshöjande och systemförändrande insatser i social och offentlig sektor, samt direkt organisationsstöd till sociala organisationer även utanför vår kärnportfölj, men då genom en mer avgränsad insats. Vårt mål är detsamma som när vi jobbar med våra utvalda entreprenörer – att starka sociala innovationer ska bli till nationella lösningar.