By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Scouterna

Vad gör vi på Scouterna?

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att få uppleva äventyr tillsammans och samtidigt växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.