By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Fort Knox Välgörenhetsstiftelse

Vi är en familjeägd tillväxtmotor som investerar i unika entreprenörer så att de kan inspireras, växa och utvecklas till lokala världsmästare. Allt för att göra världen lite bättre, enklare och roligare.

Fort Knox Välgörenhetsstiftelse skall användas i syfte att donera pengar till fysiska- och juridiska personer som verkar i inom områdena idrott, kultur, omsorg av barn och ungdom, utbildning, vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet, sjukvård, miljövård samt Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet.

Förmögenheten får även användas till att stödja fysiska- och juridiska personer som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen i Norrland. 

Stiftelsen får förbruka den tillskjutna förmögenheten för att tillgodose ändamålet med stiftelsen.