By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Svenska FN-förbundet

Om Svenska FN-förbundet

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet.

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. Vi driver projekt inom flickors rättigheter genom projektet Flicka, vi ökar kunskap och minskar hunger genom projektet Skolmat, vi röjer minor och sprider kunskap om dess effekter genom projektet Minor, och vi bedriver katastrofinsamling till Syrien. All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.