By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Brandsäkra

Förebyggande brandskydd som uppfyller både dina och lagens krav

Vår vision är att ingen skall omkomma i bostadsbrand. Det är en tufft mål så vi måste börja nu – med din fastighet.

Brandsäkra arbetar med att förebygga brand. Vi utbildar inom brandskydd, utför besiktningar samt installerar och underhåller brandskydd. Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige.

Vi lyssnar på våra kunder och utgår alltid från kundens förutsättningar i arbetet med att förebygga brand. Målsättningen är att fastigheten efter vår insats skall uppfylla alla lagar och förordningar samt våra kunders krav på säkerhet. Vi tror på snabb och bra service. Vi arbetar med utgångspunkt från att du som kund skall få en så bra upplevelse som möjligt. Om du inte är nöjd med det vi levererar är vi tacksamma om du hör av dig och berättar det för oss.

Det finns flera vägar till ett bra förebyggande brandskydd och en tryggare vardag. Som valet av en bra leverantör. För att göra ditt val lite enklare samarbetar vi med flera bostadsföretag, fastighetsförvaltare, kommuner och företag där vi hjälper till med brandskydd.