By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Friab

Vi arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring.

Med hög kompetens, stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar vi för att skapa en positiv förändring med individen i fokus. Friab grundades år 2001 och består av en rad specialiserade verksamheter som riktar sig till sina specifika målgrupper.