By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Fort Knox Välgörenhetsstiftelse

Current jobs

Vi är en familjeägd tillväxtmotor som investerar i unika entreprenörer så att de kan inspireras, växa och utvecklas till lokala världsmästare. Allt för att göra världen lite bättre, enklare och roligare.

Fort Knox Välgörenhetsstiftelse skall användas i syfte att donera pengar till fysiska- och juridiska personer som verkar i inom områdena idrott, kultur, omsorg av barn och ungdom, utbildning, vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet, sjukvård, miljövård samt Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet.

Förmögenheten får även användas till att stödja fysiska- och juridiska personer som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen i Norrland. 

Stiftelsen får förbruka den tillskjutna förmögenheten för att tillgodose ändamålet med stiftelsen.