By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Free2move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan. Våra tjänster anpassas efter kundens behov. Här är några delar som ingår i FLEX, AUTO, OPTI och SPECIAL.