By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Meitner

Vi vill låta alla lärare vara lärare och ge alla elever en större möjligheter att både må och prestera bättre i skolan. Vi vill kunna spara fem minuter för varje person, oavsett om du är lärare, vårdnadshavare, elev eller annan skolpersonal. Parallellt vill vi, som IT leverantör, ta ett första kliv mot att utveckla digitala hjälpverktyg för att minska psykisk ohälsa i skolan.