By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at MSF - Médecins Sans Frontières (Läkare utan gränser) - Sweden

Welcome to the career site for Läkare utan gränser at Impactpool. Läkare utan gränser/MSF Sweden 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. I över 45 år har vi bistått människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières (MSF), startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i runt 70 länder runt om i världen. 

SJUKVÅRD OCH HUMANITÄR HJÄLP

Som medicinsk hjälporganisation sätter vi alltid patienten först. Vi är neutrala och tar inte ställning i konflikter. Vi är oberoende och låter oss inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av våra totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att vi själva har frihet att bedöma var våra insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen.

Vi är oberoende och låter oss inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av våra totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att vi själva har frihet att bedöma var våra insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen.

Vår verksamhet är framför allt medicinsk, men vi bistår också med förnödenheter och rent vatten i akuta humanitära kriser.

Arbeta i fält för Läkare utan gränser

Att arbeta i fält för Läkare Utan Gränser är utmanande och givande på många plan. Vi söker mogna fältarbetare som har en personlig, teknisk och yrkesmässig kompetens så att de lätt kan anpassa sig till annorlunda kulturer, svåra levnadsvillkor och stressande miljöer.