By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at MyRight

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom Via våra medlemsorganisationer stödjer MyRight partnerorganisationer i tio länder på fyra kontinenter. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att organisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen.