By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Norwegian Red Cross

 

Welcome to the career site of the Norwegian Red Cross at Impactpool!

 

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon og er politisk og religiøst uavhengig. Siden opprettelsen har Røde Kors organisert mennesker som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker.

En moderne hjelpeorganisasjon Norges Røde Kors er en moderne hjelpeorganisasjon med ca 150 000 medlemmer.

Organisasjonen ble stiftet den 22. september 1865 av statsminister Frederik Stang, og er en av de eldste nasjonale Røde Kors-foreningene. I 1907 ble den autorisert av Det Kgl. Forsvarsdepartement som en frivillig hjelpeforening for den militære saniteten i tilfelle krig.

Current jobs