By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Novahuset

Tillsammans mot sexuellt våld

I oktober 2008 blev idén att starta den ideella föreningen Novahuset verklighet. Namnet Novahuset har sin grund i ”Nova”, som betyder ny stjärna, och är för oss en symbol för hopp och en ny början. Vi hade från start bestämt oss för att arbeta mot sexuellt våld och dess konsekvenser.  

Initialt erbjöd Novahuset stöd och rådgivning till personer, eller anhöriga till personer individer, som utsatts för sexuella övergrepp. Detta är fortfarande ett av våra viktigaste områden, men vi har också börjat numera arbetar vi även förebyggande mot sexuellt våld genom att föreläsa och hålla workshops. Novahuset tror på att förebygga övergrepp och efterfrågan av exempelvis sexköp om vi tidigt i åldrarna pratar kring respekt, gränser och sex.

Novahuset vänder sig till alla. Detta på grund av att alla kan bli utsatta för övergrepp, men också för att alla måste hjälpa till och att skapa förändring för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Med Linköping som bas verkar vi över hela Sverige

Novahuset har sedan 2008 haft sitt huvudsäte i Linköping. Merparten av vår verksamhet sker inom Östergötland där vi har en stark förankring genom med nätverk, avtal och samverkanspartners. Vi når också ut nationellt genom stödverksamhet i form av chatt och mail. En inte obetydlig del av vårt förebyggande arbete är också förlagt utanför Östergötland.

Novahusets vision, värdegrund och värdeord

Novahuset är en politiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi tror på människans rätt till sin egen kropp och rätten till ett liv utan sexuellt våld, oavsett vem du är. Föreningens värdegrund vilar på ståndpunkten att övergrepp kan förebyggas och bearbetas. Vårt arbete genomsyras av medmänsklighet i kombination med kompetens och professionalitet där vi alltid sätter de stödsökande i främsta rummet. Föreningen präglas av nytänkande och mångsidighet med ambitionen att vara en plats med rum att utvecklas.