By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Probens

PROBENS és una entitat que està al servei de les persones que necessiten un cop de mà per a poder millorar el que saben fer, i oferi’ls-hi les eines necessàries que els ajudin a trobar un lloc de treball i/o una formació adequada. També per a conèixer el territori on viuen i aprofitar millor les oportunitat que els hi arriben.