By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Sleip AI

Sleip grundades i början av 2020 av Elin Hernlund och Axel Nyström.

Elin har sedan många år vid SLU i Uppsala forskat på hur hälta hos hästar kan förebyggas och upptäckas tidigt. Axel har innan Sleip grundades arbetat som datorseende/AI utvecklare och projektledare. Dessförinnan doktorerade han inom ingenjörsmetoder för biologiska tillämpningar vid Oxford Universitetet i Storbritannien.

Sleips lokaler finns på Danderydsgatan i Stockholm, ett kvarter från KTH och Östra Station. Just nu söker vi kompetens inom utveckling, design och kommunikation.