By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Embassy of Sweden - Kyiv

Välkommen till Sveriges ambassad i Kiev, Ukraina. En av ambassadens främsta uppgifter är att främja relationerna mellan Sverige och Ukraina och utveckla samarbetet inom områdena politik, ekonomi och kultur.