By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at Union to Union

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. 

Vår verksamhet grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s Decent Work-agenda. Dessa utgör, tillsammans med ILO:s kärnkonventioner, prioriterade globala mål inom Agenda 2030 och Global Deal, grunden för det fackliga utvecklingssamarbetet.