By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med fokus på energifrågor till avdelningen för tillväxt och klimat

Copenhagen (Denmark)

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Copenhagen (Denmark)
 • Grade: Senior - Internationally recruited position - Senior level
 • Occupational Groups:
  • Climate Change
  • Sustainable Growth and Growth hacking
  • Renewable Energy sector
  • Public Policy and Administration
  • Political Affairs
 • Closing Date: 2019-06-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en seniorrådgivare till att arbeta med energipolitik och energifrågor. Motiveras du av att göra det nordiska samarbetet till ett relevant instrument för ländernas gröna nationella ambitioner så erbjuder vi ett av de kanske mest spännande energijobben i Norden. Du kommer att utvidga dina redan stora kunskaper i energifrågor med mer ingående kunskap i energidagsordningen för hela norden. Du kommer att arbeta med i stort sett alla delar av den gröna omställningen från elmarknad till energiforskning. 
 
Anställningen är vid Avdelningen för tillväxt och klimat (VK) som samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS). Avdelningen ansvarar dessutom för att organisera samarbetet kring FN: s världsmål.
 
En rad av dessa politikområden är nära knutna till varandra och de nordiska ländernas energisamarbete är nära kopplade till samarbetet om miljö och klimat och nationella planer för energi- och klimatplaner.
 
Arbetet på avdelningen är organiserat i arbetsgrupper, där tvärgående arbete prioriteras högt. Du kommer att ingå i det team som ansvarar för ministerrådet för näringsliv-, energi och regionalpolitik (MR-VÆKST) med starkt koppling till det team som arbetar med miljö och klimat-frågor.
 
Arbetsuppgifter
 • Planering, förberedelse, genomförande och uppföljning av möten med de nordiska ministrarna ansvariga för näringslivs-, energi- och regionalutveckling samt möten med tillhörande ämbetsmannakommittéer
 • Kontakt och stöd till arbetsgrupper och institutioner som hör till ministerrådet
 • Policyutveckling, styrning och uppföljning av projekt och tvärsektoriellt samarbete med särskilt fokus på att utveckla samarbetet relevans för nationella ambitioner
 • Upphandling, och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
 • Deltagande i nationella och internationella möten och konferenser
 • Informations- och föredragsverksamhet samt kontakt med andra samarbetspartners och intressenter.
 
Det ingår en del resor i arbetet då möten hålls i alla de nordiska länderna.
 
Kravprofil
Personen vi söker har en relevant akademisk utbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet inom energiområdet och/eller närliggande politikområden. Vi ser gärna att du har arbetet med olika arbetsuppgifter, främst inom nationell statlig förvaltning. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete i en politisk miljö helst från et ministerium samt internationell erfarenhet med policy- och projektutveckling.
 
Som person är du initiativrik, utåtriktad, engagerad och analytisk. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har lätt för att samarbeta samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Du är duktig på att skapa starka professionella nätverk. 
 
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning.
 
För att få anställning i Nordiska ministerrådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen (mobil +45 21 71 71 06, eller e-mail ange@norden.org).
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är den 28 juni. Intervjuer planeras att hållas i slutet av augusti 2019.
 

Titel

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med fokus på energifrågor till avdelningen för tillväxt och klimat

Organisation

Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2019-06-28 23:59

Anställningsvillkor

Nordiska villkor

Jobb kategori

Seniorrådgivare

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.