By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Informasjonsrådgiver 100 % stilling fast

Gjøvik (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Gjøvik (Norway)
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Communication and Public Information
 • Closing Date: 2019-11-24

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors i Innlandet har lokalforeninger i begge fylker, med tilsammen 10200 medlemmer, 3300 aktive frivillige og 17 ansatte. De ansattes oppgave er å utvikle, yte service og gi støtte til aktivitetene som utføres i de lokale Røde Kors foreningene for å oppnå Røde Kors sine mål. Fra 1.1.2020 samorganiseres  ansattressursene i Hedmark og Oppland.

Vi søker en dyktig og motivert medarbeider i 100 % stilling som skal sikre god intern- og ekstern informasjon, sørge for synliggjøring av Røde Kors i Innlandet sine mange aktiviteter, samt ha god kjennskap til og erfaring med bruk av ulike kanaler og virkemidler innenfor kommunikasjon og informasjon.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for ekstern informasjon til publikum og for intern informasjon til ansatte, frivillige, tillitsvalgte og ledere i Røde Kors
 • Utarbeide idéer, ta bilder/film, skrive og kvalitetssikre redaksjonelt stoff til våre interne og eksterne kanaler
 • Være en pådriver for økt synlighet i fylkets medier, samt være kontaktperson opp mot presse
 • Skape engasjerende innhold til sosiale medier, produsere nyhetsbrev og ulike publikasjoner
 • Bistå frivillige med informasjonsarbeid, kurs og opplæring
 • Ansvar for kampanjer, herunder intern tilrettelegging og ekstern informasjon
 • Rådgivning og budskapsutforming til ledere og talspersoner
 • Strategisk kommunikasjonsrådgiving i organisasjonen
 • Tilrettelegge for arrangementer, møter, samlinger og kurs
 • Annet aktuelt organisasjonsarbeid alene og i samarbeid med kolleger

Vi søker en person med:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, eller relevant arbeidserfaring 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra mediearbeid
 • God på innholdsproduksjon til egne digitale kanaler og på andre ulike plattformer 
 • God forståelse for fotografering og enkel videoredigering, samt kjennskap til relevante verktøy
 • Evner å sette dagsorden med Røde Kors sine budskap
 • God kjennskap til og interesse for frivillige organisasjoner  

Vi ønsker en person som:

 • Er selvgående, handlingsorientert og nytenkende
 • Er oppdatert på organisasjonens, og andre relevante, interne og eksterne kanaler
 • Ser løsninger, tar initiativ og trives med høyt aktivitetsnivå
 • Er oppdatert på utviklingen og mulighetene innenfor kommunikasjon og informasjon
 • Liker å formidle til forsamlinger og grupper
 • Samarbeider godt med andre; ansatte, tillitsvalgte og frivillige
 • Kan bygge og ivareta relasjoner og nettverk

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • Bredt kontaktnett i et interessant og mangfoldig miljø
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn i hht. Røde Kors tariffavtale

Stillingen medfører forskjøvet arbeidstid med kvelds- og helgearbeid. Må ha førerkort og disponere bil. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

Daglig leder: Hanne-Gunn Røraas, mobil 95796494

Enhetsleder: Elin Heier Jorstad, mobil 98285926

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.