By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Korttidsexpert som rådgivare inom krisk- och riskhantering till Armenien

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Senior
  • Occupational Groups:
    • Political Affairs
    • Security and Safety
  • Closing Date: 2021-06-27

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Korttidsexpert som rådgivare inom krisk- och riskhantering till Armenien

Introduction

MSB is looking for a short time expert within Disaster Risk Management policy. You will implement activities within the field, in close cooperation with the rest of the team. MSB is implementing an EU funded Twinning project, “Enhancing Civil Protection in Armenia”, in Armenia. There are three main components in the project: 1) enhanced Civil Protection through legislation and policy, 2) improved efficiency in Civil Protection systems and 3) improved capacity to ensure Human Resource Management and development. A consortium, consisting of MSB (as lead partner) and the Fire and Rescue Department of Lithuania (FRD), implements the project. You will work especially with the Lithuanian Component Leader of component 1. The project includes a Resident Twinning Adviser, permanently situated in Yerevan, Armenia.

Following announcment will be in Swedish.

MSB implementerar just nu ett EU-finansierat Twinning- projekt som heter: Enhancing Civil Protection in Armenia. Det finns tre huvudkomponenter i projektet; 1) Förbättra civilt skydd genom lagstiftning och politik. 2) förbättra effektiviteten i civilskyddssystemet samt 3) förbättra kapaciteten för att säkerställa personalhantering och utveckling. Ett konsortium som består av MSB, (som har huvudansvaret), och Fire and Rescue Department of Lithuania (FRD), genomför projektet.

MSB söker en korttidsexpert med goda kunskaper inom katastrofriskhantering och vana att arbeta med policyutveckling, strategier och analys. Du kommer implementera aktiviteter inom ditt område, i nära samarbete med övriga medlemmar i teamet. I ditt arbete kommer du främst arbeta med Litauens komponentledare som ansvarar för komponent 1. I projektet finns en Resident Twinning Adviser (RTA), är stationerad permanent i Jerevan, Armenien.

Duties

Insatsen pågår mellan augusti 2021 till slutet av 2022 och totalt kommer arbetet pågå mellan 40-50 dagar som du fritt disponerar på bästa sätt, tillsammans med övriga team-medlemmar. Du kommer tillsammans med vår samarbetspartner i Litauen planera och implementera följande aktiviteter:

• Genomföra en kartläggning av roller, ansvarsområden samt nuvarande mekanismer inom Disaster Risk Mechanism (DRM)- och Civil Protection-system (CP).
• Planera och genomföra möten med DRM-aktörer för att etablera en process för granskning och implementering av DRM-strategin.
• Genomföra workshops för relevanta politiska och tekniska DRM / CP aktörer för att göra en översyn av nuvarande strategi. • Analysera nuvarande DRM-strategi, ge rekommendationer inom lagstiftning, i samarbete med den internationella DRM-plattformen.
• Genomföra dialoger med relevanta DRM-aktörer för utveckling av DRM-processer.
• Utveckla och utforma grundläggande informationsmaterial inom DRM.
• Utveckling av armenisk vokabulär inom DRM.

Rollen som korttidsexpert är självständig och flexibel. Du lägger själv upp ditt arbete, i samarbete med RTA och de övriga experterna. 4 resor är i dagsläget inplanerade för att kunna genomföra arbetsdagarna i Armenien, men det kan ändras till färre eller fler resor vid behov, i dialog med dig.

Qualifications

Experience
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

• Dokumenterad erfarenhet av beslutsfattande på nationell nivå
• Erfarenhet av arbete inom civilskydd och krishantering, både på strategisk och operativ nivå
• Erfarenhet av arbete inom utmanande och dynamiska projekt
• Omfattande kunskap om internationella ramar och bäst praxis inom katastrofreducering och katastrofhantering
• Kunskap inom EU-politik, lagstiftning och andra relevanta områden inom UCPM - Union Civil Protection Mechanism
• Stark analytisk förmåga och att skriva tydliga rapporter
• Sociala färdigheter, med förmåga att uppnå resultat genom diplomati
Education
Magisterexamen inom området av antingen civilskydd, krishantering eller annat relevant område.
Languages
Att kunna uttrycka dig obehindrat på engelska i tal och skrift är ett krav.
Har du språkkunskaper inom ryska eller armeniska är det starkt meriterande.
Other requriements
För att kunna bli anställd till insats för internationella projekt, kommer du behöva genomgå en hälsoundersökning innan avresa. Om du har en tillsvidare anställning hos annan arbetsgivare bör du informera dem om ditt möjliga deltagande hos MSB.

Profile

SWEDISH
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som har brinnande intresse för att bidra till annan organisations utveckling, förmåga att visa hänsyn till eventuella kulturella olikheter, samt agera mot kollegor och partner med takt och respekt.

ENGLISH
A successful candidate is expected to share our desire to contribute to capacity development of another organisation, to demonstrate cultural sensitivity as well as to interact with colleagues and partners in a tactful and respectful manner.

Contractual conditions

SWEDISH
Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt en omfattande ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i induktionsutbildning och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position görs en utvärdering efter uppdraget. Utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att bli registrerad på MSB-listan. När du är registrerad i MSB resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB insatser eller personer som ingår i MSB resursbas behöver delta i MSB induktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

ENGLISH
Working with the MSB on international operations means that you are temporarily employed by the MSB. The MSB pays salary as well as a comprehensive allowances and benefits package to field staff on international operations, In addition, participants on induction training and relevant specialist training courses receive remuneration from the MSB. If you are selected for this mission, the evaluation will be made after the project implementation. The evaluation may result in an offer to be registered on the MSB roster, which means broader opportunities to receive mission requests as well as to participate in various trainings and exercises. The registration on the MSB roster is valid for 3 years. After this period there is an opportunity for extension should you have passed a new evaluation process. All the personnel taking part in MSB missions as well as the individuals registered on the roster are obliged to attend the MSB Induction Course and other mandatory profile specific trainings.
Application deadline
2021-06-27

Point of contact

Johan Rosenfeldt
Johan.Rosenfeldt@msb.se
0046 102405394


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.