By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Rådgiver og koordinator ved Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Oslo (Norway)

 • Organization: Norwegian Red Cross
 • Location: Oslo (Norway)
 • Grade: Senior
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
  • Administrative support
 • Closing Date: 2021-08-15

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en av de eldste aktørene på fagfeltet. Vi er mye mer enn en telefon! Røde Kors-telefonen drifter helpline og chat, tilbyr oppfølging av enkeltpersoner og kompetanseheving av hjelpeapparatet. Hos oss får du også mulighet til å utvikle spennende prosjekter med unge som målgruppe.

Hovedmålet til tjenesten er å forebygge og forhindre negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt å bistå personer utsatt for dette.  Vi gir råd og veiledning til barn, unge, voksne, offentlig hjelpeapparat og andre instanser. Vi tilbyr individuell oppfølging, samt ettervern til personer som flytter ut av det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

To av våre erfarne medarbeidere har takket ja til nye utfordringer på fagfeltet og vi er nå på jakt etter engasjerte fagpersoner til to faste 100% stillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og veiledning på henvendelser over telefon og chat
 • Gi informasjon om relevant lov- og regelverk, samt orientere om hjelpeapparatet
 • Oppfølging av personer som har bodd i det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold
 • Bistå unge i kontakten med det offentlige hjelpeapparatet
 • Videreføre og etablere nye kontakter med offentlige instanser og frivillige organisasjoner
 • Holde foredrag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold
 • Bistå ved kurs, søknader, rapportering, påvirkningsarbeid, informasjonsdeling og synlighet relatert til fagfeltet 

Kvalifikasjoner

 • Relevant og fullført bachelorgrad/mastergrad, eksempelvis innenfor barnevern, sosialt arbeid eller samfunnsfag. Relevant og lang arbeidserfaring på fagfeltet negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan kompensere for utdanningskrav
 • God kunnskap om arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Erfaring med veiledning og kartlegging
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Erfaring fra arbeid med personer i en sårbar/risikoutsatt situasjon
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet
 • Det er en fordel med kjennskap til lukkede religiøse miljø
 • Det er ønskelig med erfaring fra kompetansehevende arbeid
 • Det er ønskelig med foredrag/undervisnings erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra søknads- og rapporteringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Sterke relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner 
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet og kan håndtere perioder med høy arbeidsbelastning
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for å starte prosjekter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningstilskudd og andre helsefremmende ordninger
 • Lønn iht. Røde Kors tariffavtale

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i uke 34 og 35.
 

Om Oslo Røde Kors
Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 som et distrikt i Røde Kors i Norge. Vi jobber med storbyutfordringer som integrering, ensomhet og sosial isolasjon. Samtidig er vi en beredskapsorganisasjon som raskt kan handle når ulykken rammer eller katastrofen inntreffer. 

Oslo Røde Kors har et bredt nedslagsfelt og består av flere virksomheter og foreninger, i tillegg til over 40 ulike humanitære aktiviteter drevet av frivillige. Våre 3500 frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.