By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en projektmedarbetare till genomförandet av projekt kopplade till livsmedelsområdet

Copenhagen (Denmark)

 • Organization: Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet
 • Location: Copenhagen (Denmark)
 • Grade: Junior
 • Occupational Groups:
  • Project and Programme Management
  • Development Cooperation and Sustainable Development Goals
 • Closing Date:

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Vi söker en projektmedarbetare som ska arbeta främst med genomförandet av ett tvärvetenskapligt projekt – Hälsosamma och Hållbara Livsmedelssystem – som del av implementeringen av Nordens Vision 2030. Tjänsten är placerad i avdelningen för kultur och resurser i ett team med fokus på jordbruk och skogsbruk, fiskeri och livsmedel. Avdelningen har 13 medarbetare och tre studentmedhjälpare och leds av en avdelningschef.

Dina arbetsuppgifter och ansvar som projektmedarbetare omfattar:

Att under ledning av avdelningschef och i samråd med teamets seniorrådgivare, ansvara för genomförandet av det tvärsektoriella projektet: Hälsosamma och Hållbara Livsmedelssystem.
 • Att bidra till att bygga synergier och utbyte med andra sektorer på Nordiska ministerrådet i det tvärsektoriella arbetet mot Nordens Vision 2030 om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.
 
Arbetsuppgifter
 • Planläggning och utveckling av projektet Hållbara och Hälsosamma Livsmedelssystem samt eventuella andra projekt inom ämnesområdet jordbruk och skogsbruk, fiskeri och livsmedel.
 • Administrativt stöd för projektens referens- och styrningsgrupper efter behov.
 • Budget- och aktivitetsplanering.
 • Handläggning av upphandling för projektgenomförande.
 • Nätverkande och dialogskapande mellan sektorer inom det nordiska samarbetet.
 • Framtagande av kunskapsmaterial och analyser för projektgenomförande.
 • Utifrån projektens sektoriella fokus, bidra till teamets gemensamma arbete kring policyutveckling, projekthantering och stöd till sektorns kommittéer.
 
Kravprofil
Du ska ha relevant akademisk examen, minst fem års relevant erfarenhet och en bred kunskap om och erfarenhet från politiskt styrda verksamheter eller organisationer. Erfarenhet från projektutveckling och projektgenomförande är önskvärt. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med frågor som rör hållbara lösningar för livsmedel och förvaltning av naturresurser.

Uppgifterna spänner över ett brett ämnesområde och du ska kunna växla mellan många olika nivåer. Arbetet är både roligt och krävande med en hög energinivå och nära samarbeten.

Vi söker en flexibel och initiativrik medarbetare med social kompetens och integritet. Det är viktigt att du är en lagspelare med god förmåga att bygga relationer, kommunicera, skapa kontakter och bygga nätverk. Det är viktigt att du kan arbeta mycket självständigt såväl som i ett team.

Tjänsten kräver att du är medborgare i ett av de nordiska länderna, liksom goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och i ett av Nordiska ministerrådets tre arbetsspråk – danska, norska eller svenska – är ett krav. Vi utgår ifrån att du har goda IT-kunskaper samt att du lätt kan lära dig olika IT-system.
 
Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information
Tjänsten är en projektanställning på heltid i tre år med placering på Nordiska Ministerrådets Sekretariat i Köpenhamn. Lokala (danska) arbetsvillkor och lön gäller för denna anställning. Arbete innebär resor i begränsat omfång, främst inom de nordiska länderna.  

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Katja Svensson via e-post katsve@norden.org eller avdelningschef Harald Botha via telefon +45 27 10 94 31. Frågor rörande anställningsvillkor besvaras av HR via e-post hr@norden.org.

Vi önskar att du tillträder tjänsten så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 16 september 2021.
 

Titel

Projektmedarbetare

Organisation

Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2021-09-16 23:59

Anställningsvillkor

Lokala villkor

Jobb kategori

Projekt medarbetare

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Katja Svensson via e-post katsve@norden.org eller avdelningschef Harald Botha via telefon +45 27 10 94 31. Frågor rörande anställningsvillkor besvaras av HR via e-post hr@norden.org.

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.