By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at We Effect

About us

We Effect fights poverty by supporting and empowering people living in poverty, to transform their lives and claim their human rights. Working primarily with small holder farmers, we are reaching out to millions of people.   

Founded in 1958 in Sweden, We Effect is a result of the Swedish cooperative movement. The organisation is today owned by more than 60 Swedish cooperative companies – our member organisations – and we operate in 25 countries in Asia, Eastern and Southern Africa, Europe, and Latin America. We work in countries with high levels of poverty and vast inequalities. The Head Office is based in Sweden.

 

Om oss

Runt hela världen lever miljontals människor i svår fattigdom. Många har inte mat för dagen, andra saknar tak över huvudet. We Effect vill förändra detta. Vi vill bekämpa fattigdomen och vi vill göra det genom långsiktigt arbete.

Vi på We Effect brukar prata om Vi-effekten. Det är när människor tillsammans hjälper sig själva, när de organiserar sig och tillsammans lyfter sig ur fattigdomen. Det kan ske på många sätt, men några faktorer är grundläggande. Människor som lever i fattigdom saknar ofta utbildning, tillgång till mänskliga rättigheter och möjligheter att organisera sig. Det är där We Effect kommer in i bilden; vi arbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som kan stärka sina medlemmars röster och kunskaper och på så sätt förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdomen för gott.

Det är också där du som läser detta kommer in i bilden. Du kan bli en del av Vi-effekten. Du kan hjälpa oss att bekämpa fattigdom och skapa värdiga liv för kvinnor, män och barn.

We Effect bildades 1958. Vi ser fattigdomsbekämpning som ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete – därför är det viktigt för oss att samarbeta med organisationer som finns i de länder där våra projekt också finns. Vi arbetar i 25 länder i 4 världsdelar .

Vi vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor, eftersom en stor del av de som lever i fattigdom på landsbygden är just kvinnor – och kvinnorna står ofta utanför samhället. Detta måste förändras för att arbetet ska vara långsiktigt.

Läs gärna mer om hur vi arbetar och våra olika fokusområden landsbygdsutvecklingbostädertillgång till mark och jämställdhet.

 

Långsiktigt bistånd på en minut

 

We Effect tänker och agerar långsiktigt; det skiljer oss från andra biståndsorganisationer. Vi inser nödvändigheten av katastrofhjälp. Men vi försöker hellre undvika att katastrofer inträffar.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, värdiga bostäder. Hur stora och komplexa frågorna än må vara samarbetar vi alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ‘hjälp till självhjälp’. Med andra ord: Tillsammans blir människor starka ( med lite hjälp från dig ). En vi-effekt uppstår.

Kooperationen har varit avgörande i förvandlingen av Sverige, från ett omodernt och ojämlikt samhälle till vad vi är idag. Det finns fortfarande länder ute i världen som är på väg att göra samma resa. Därför stödjer vi kooperativ och andra demokratiska grupper där man arbetar tillsammans för att förändra samhället.  Det finns inga gränser för vad du och vi kan åstadkomma tillsammans.