By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Job vacancies at MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Du hittar alla MSBs annonser för operativ personal på Impactpool. Detta inkluderar annonser för specifika tjänster samt för att stärka resursbasen.


The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a government authority mandated to enhance societal capacities for the prevention and managing of emergencies and crises.

You find all MSB vacancies for operational staff at Impactpool. This includes vacancies for specific positions, as well as for strengthening the resource base.

 

Bakgrund till MSB:s internationella uppdrag

MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 av MSB:s föregångare Räddningsverket.   De flesta insatser finansieras av Sida och har  FN som uppdragsgivare. MSB möjliggör att organisationer som FN och EU fältnärvaro och att de effektivt ska kunna utföra sitt arbete i katastrof- och konfliktsituationer. Insatserna har varit och är mycket varierande. Men vanligast är att vi stödjer FN-personal med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens.

 

Operativ personal

Som operativ personal kan du bemanna insatser både nationellt och internationellt. Vi söker dig som känner engagemang och vill bidra med dina kunskaper till förmån för människor som drabbats av konflikter och katastrofer. Vi söker regelbundet personer med olika kompetenser. Första steget är att du registrera dig i vår kandidatbank.

MSB arbetar dagligen med att kompetensförsörja insatser runt om i världen. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta och stärka andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer.

Om att vara operativ personal

Att arbeta på insats kan av många ses som en personlig utmaning och det kommer vara en erfarenhet för livet.

För att få delta i MSB:s insatser krävs att du finns registrerad i vår resursbas. MSB:s resursbas består av kvalitetssäkrade personer som har en rad olika kompetenser.

Alla våra insatser är noga anpassade efter en uppdragsbeskrivning som skickas av ett land eller en organisation. Det händer även att vi utlyser specifika tjänster då insatsen inte är lika brådskande.   Som registrerad i MSB:s resursbas har du möjlighet att ta del av vårt utbildningsutbud. Innan du deltar i MSB:s insatsarbete ska du ha genomgått vår introduktionsutbildning som du bjuds in till i samband med att du registreras i vår resursbas. MSB arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor både i resursbasen samt vid genomförande av insatser.

Insatstyper

MSB stärker samarbetsorganisationerna på olika sätt. Ibland i form av enskilda experter, så kallad sekondering. I andra fall med hela team för att exempelvis etablera exempelvis basläger. Det kan också röra sig om större personalgrupper för att driva långsiktiga projekt, som att stärka myndigheter att förebygga eller hantera katastrofer.

MSBs insatser inkluderar humanitära insatser, resiliensbyggande insatser och civil krishantering.

Läs mer om hur du registrerar dig i kandidatbanken, ansöker till tjänster, kompetensområden, anställningsvillkor, före/under/efter insats, hälsa och säkerhet o.s.v.