Diplomatprogrammet, Utrikesdepartementet

Vill du arbeta med att företräda Sverige, främja svenska intressen och bistå svenska medborgare utomlands? Har du ett stort intresse för omvärlden och frågor som rör Sveriges inrikes- och utrikespolitik? Att arbeta som diplomat innebär omväxlande, komplexa och intressanta arbetsuppgifter med världen som arbetsfält. Nu finns möjlighet att söka till diplomatprogrammet 2018-2019.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Diplomatprogrammet förbereder blivande svenska diplomater för tjänst i utrikesförvaltningen, det vill säga på Utrikesdepartementet i Stockholm och vid Sveriges drygt 100 utlandsmyndigheter. När du antas till diplomatprogrammet får du en första placering i Stockholm eller utomlands. Under något av dina första tre år hos oss deltar du i utbildningsdelen av programmet, som genomförs i Stockholm.

I arbetet som diplomat ingår att tjänstgöra i såväl Stockholm som i olika delar av världen där Sverige är representerat. Normalt sker den första utlandsposteringen i länder med relativt krävande förhållanden.

I arbetet ingår till exempel att:

• bistå svenska medborgare utomlands,
• främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen,
• analysera globala skeenden och utvecklingen i skilda länder och regioner,
• främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige,
• bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet,
• stödja svenska myndigheter och intressenter i utlandet,
• främja kunskap om Sverige och verka för en positiv och heltäckande Sverigebild.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med Sverige och världen som arbetsfält. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en avslutad akademisk examen motsvarande minst en fil. kand. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och goda kunskaper i minst ytterligare ett språk - företrädesvis arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. Du har mycket goda allmänna kunskaper om det svenska samhället samt ett levande intresse för svensk inrikes- och utrikespolitik. Du har ett stort intresse för omvärlden och olika kulturer och erfarenhet av att ha bott, studerat, praktiserat eller arbetat utomlands i minst sex månader. Om erfarenheten är från en ort där levnadsförhållandena är särskilt krävande är det meriterande. För att påbörja utbildningen krävs även B-körkort.

Dina egenskaper
Du är ansvarstagande, har hög integritet och gott omdöme. Du stimuleras av att verka i många olika roller och trivs med snabba förändringar. Du har god analytisk förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska. Du har lätt att skapa kontakter och att samarbeta med andra.

Övrigt
Cirka 20 personer kommer att antas till diplomatprogrammet. Anställningen är tidsbegränsad med möjlighet till tillsvidareanställning. För information om rekryteringsprocessen, se sidan Diplomatprogrammet på regeringen.se.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Sara Ramírez, tel: 08-405 24 99, Magnus Lenefors, tel: 08-405 57 11 eller Torbjörn Wisth tel: 08-405 21 39, på UD:s personalenhet. Fackliga representanter, UPF (Saco), UD-UPF@gov.se, respektive ST-UD, ud.st-ud@gov.se nås via Regeringskansliets växel, tel: 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 oktober 2017. Använd mallarna nedan för ditt personliga brev och CV. Formulären fylls i på svenska och bifogas ansökan.

Mall för personligt brev
Mall för CV

I CV:n gör du en ärlig självskattning av dina språkkunskaper enligt EU:s skala, se bifogad länk: http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att testa dina språkkunskaper i olika övningar.

Du kan ansöka fram till kl. 24, därefter är ansökningsmöjligheten stängd. I ansökningsformuläret finns ett antal frågor som du behöver besvara innan du kan registrera din ansökan. Börja därför i god tid.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 500 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.