By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Національний експерт, Бек-енд Розробник / Local Consultant, Back-end Developer

Kyiv (Ukraine)

 • Organization: OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe
 • Location: Kyiv (Ukraine)
 • Grade: International Consultant - Internationally recruited Contractors Agreement - Consultancy
 • Occupational Groups:
  • Information Technology and Computer Science
 • Closing Date: 2021-07-28

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Проект «Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні»

Стисла інформація про проект

У рамках проекту «Підвищення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні» (Проект), що реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні (КП ОБСЄ) у партнерстві з Центральною виборчою комісією (ЦВК), КП ОБСЄ планує здійснити модернізацію веб-сайту ЦВК з метою його приведення у відповідність до оновленого законодавства про вибори та впровадження нових електронних сервісів, забезпечення сталого функціонування веб-сайту при високих навантаженнях у період виборчих процесів. 

Будь ласка, зверніть увагу, що це короткострокове експертне завдання на період орієнтовно 3 місяці. Експерт працюватиме з дому, з можливістю подорожувати у разі необхідності.

Опис завдання

Бек-енд розробник повинен виконувати такі завдання:

 • розробити бек-енд вебсайту ЦВК на основі технології ASP.NET Core у відповідності з технічними вимогами;
 • виправляти помилки в програмному коді бек-енду за результатами тестування;
 • працювати проактивно як учасник робочої групи розробників, а також звітувати системному архітектору та менеджеру робочої групи щодо результатів розроблення бек-енду, вирішувати питання щодо покращення програмного коду за потреби.

Вимоги до кандидатів

 • Вища освіта у галузі інформаційних технологій;
 • Не менше 2-х років досвіду зі  створення веб-додатків на платформі .NET NET: ASP.NET Core (.NET Classic до появи .NET Core);
 • Entity Framework; LINQ; MS SQL або аналогічних;
 • Наявність навичок роботи з програмним забезпеченням для розробників Microsoft Azure  та Docker-інструментами  буде перевагою;
 • доведений досвід побудови процесів на основі технології безперервної інтеграції Continuous Integration (CI) та безперервної доставки Continuous Delivery (CD);
 •  Відмінні комунікативні і аналітичні навички;
 •  Професійне володіння українською мовою;
 •  Можливість працювати дистанційно.

Рівень оплати:

У відповідності до шкали розцінок Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі просимо використовувати систему подання заявок через мережу Інтернет, за адресою: https://vacancies.osce.org/; номер вакансії – DEM00001H. Для правильного відображення даних використовуйте веб-браузер Google Chrome. Кінцевий термін подання заявок: 28 липня 2021 року. Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на вакансію в ОБСЄ, та надіслати її електронною поштою на адресу: oscepcu-recruitment@osce.org, зазначивши номер вакансії та назву посади в анкеті та у темі листа. Заявки, отримані після зазначеної кінцевої дати, розглядатися не будуть. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.

ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов’язками чи з іншою тривалістю контракту.

ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у своїй кадровій політиці та заохочує як чоловіків, так і жінок з відповідними кваліфікаціями до подання заявок на вакансії в організації, незалежно від національності, релігії, етнічного або соціального походження.

Просимо зауважити, що ОБСЄ не вимагає жодних платежів на будь-якому з етапів подання або розгляду заявок.

 

“Enhancing Cybersecurity and Transparency of Election Processes in Ukraine” Project

Background information

Within the framework of the Project “Enhancing Cybersecurity and Transparency of Election Processes in Ukraine” (Project), which is implemented by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine (PCU) in partnership with the Central Election Commission (CEC), it is planned, with the support of the PCU, to update the CEC website with a new electronic services and to ensure sustainability of the resource under the high workload during the election period.  

Please note that this is a short-term consultancy assignment of approximately three months duration. The consultant will be required to work from home with the ability to travel if necessary.

Tasks

Back-end developer should perform the following tasks:

 • Develop back-end of the CEC website based on ASP.NET Core technology in accordance with the technical requirements;
 • Fix back-end bugs based on testing results;
 • Work proactively as a part of developers working group and report to the system architect and working group manager on the results of back-end development, address issues related to the improvement of the program code if necessary. 

Necessary Qualifications

University degree in Information Technologies;

 • Not less than 2 years of experience in development of web-applications based on platform .NET: ASP.NET Core (.NET Classic before .NET Core); Entity Framework; LINQ; MS SQL, or equivalent;
 • Practical skills in using developers software Microsoft Azure  and Docker-tools would be an asset;
 • Proven experience in development  processes based on technology of Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD);
 • Excellent communication skills and analytical skills;
 • Professional command of the Ukrainian language;
 • Possibility to work distantly.

Remuneration Package:

According to the PCU consultancy fees guidelines.

This position is for residents of Ukraine only. We strongly encourage applicants to use the online application system at https://vacancies.osce.org/; the Requisition Number is DEM00001H. Please use the Google Chrome for the correct data presentation. The deadline for applications is 28 July 2021. You can fill in the Application Form for the OSCE vacancy and send it by e-mail to: oscepcu-recruitment@osce.org, indicating the title of the Requisition Number in the application form and in the subject line. Applications received after the published deadline will not be considered. Due to the high volume of applications, only short-listed candidates will be contacted. Details of the assignment and contract may be further discussed during the interviews.

The OSCE retains the discretion to re-advertise the vacancy, to cancel the recruitment, to offer an appointment with a modified job description or for a different duration.

The OSCE is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates from all national, religious, ethnic and social backgrounds to apply to become a part of the organization.

Please be aware that the OSCE does not request payment at any stage of the application and review process.
 

Additional Information
We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.